Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Oznam o zmene sídla Odboru SO/RO pre OPBK

Dátum: 20. 6. 2011

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od dňa 22.06.2011 je Odbor SORO pre OPBK presťahovaný z Hontianskej ulice na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskú ulicu č. 16 v Bratislave. Zamestnancov Odboru SORO pre OPBK nájdete v kanceláriách č. 018 a č. 019 na prízemí a na 3. poschodí v kanceláriách č. 319 - sekretariát a 320 - riaditeľ odboru.

Všetky telefónne čísla a e-mailové kontakty na zamestnancov odboru ostávajú nezmenené.

Všetky poštové zásielky adresujte na novú doručovaciu adresu:

Odbor SO/RO pre OPBK
P.O.BOX. 106
Sabinovská 16
Bratislava 25

820 05

V prípade osobného doručenia pošty je potrebné ju registrovať v podateľni na prízemí úradu BSK.