Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Aktualizácia č.1 Usmernenia č.3/2010 - "Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk"

Dátum: 4. 5. 2011

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom a žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, že dňa 2. mája 2011 vydal Aktualizáciu č.1 Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk". Cieľom aktualizácie je informovať žiadateľov a prijímateľov pomoci o doplnení zoznamu bánk v rámci Usmernenia č.3/2010 - "Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk", ktoré je možné v rámci implementácie využiť ako spolufinancujúce banky.

Dokument Aktualizácia č.1 Usmernenia č.3/2010 je zverejnený v sekcii Dokumenty - Usmernenia RO OPBK.