Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Archív dokumentov

    Programový manuál OPBK   
    Príručky pre žiadateľov
    Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minimis
     Harmonogram výziev
    Usmernenia RO OPBK 
    Ostatné dokumenty