Webové sídlo opbk.sk je archívne webové sídlo a neslúži na aktívne administratívne účely.

Ako postupovať pri hodnotení SUHF pri spoločnosti, ktorá poskytuje služby (nevýrobná spoločnosť) a zároveň je podľa právnej formy akciová spoločnosť.

Vzťahuje sa na ňu hodnotenie "Altmanov index pre firmy obchodované na burze" na základe právnej formy alebo "Altmanov index pre nevýrobné a začínajúce podniky" na základe, že je to nevýrobný podnik?

Pre stanovenie súhrnného ikatovateľa hodnotenia firmy účtujúcej v podvojnom účtovníctve, ak ide o akciovú spoločnosť, sa primárne rozlišuje, či ide o spoločnosť s verejne obchodnovateľnými akciami a tými, ktorých akcie sa na burze obchodujú.

V prípade akciovej spoločnosti poskytujúcej služby, ak ide o firmu obchodovateľnú na burze, sa na ňu vzťahuje "Altmanov index pre firmy obchodovateľné na burze". Ak neobchoduje na burze použije sa vzorec "Altmanov index pre firmy neemitujúce akcie verejne na trhu".